Philips van Horne


Zoek je een school met ruimte voor jouw talent? Kom dan naar de Philips van Horne. Hier sta jij centraal centraal. We helpen je niet alleen bij het behalen van je diploma, maar leren je ook op een prettige manier zelfstandig te worden. We dagen je uit om jouw talenten te ontwikkelen in een veilige school met een warme sfeer. Wij staan open voor ieders opvatting en overtuiging. Deze openheid betekent concreet dat de school waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen als basis kent voor de omgang met elkaar. Het onderwijs krijgt vanuit deze waarden zijn vorm; het is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. Het accent in ons onderwijs ligt sterk op begeleiding, met veel aandacht voor individualiteit.

Op de Philips van Horne kun je terecht voor mavo en havo. Het vwo wordt langzaam ‘afgebouwd’. Daarnaast biedt de school veel extra uitdagingen om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Denk hierbij aan Tweetalig Onderwijs, Technasium, Technologie, Voorbereiding Conservatorium (VoCo), Kunst & Cultuur, sportklassen en de Topsport Talentschool. Wij helpen jou bij je voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij.Logo

Het logo van de Philips van Horne SG symboliseert de begeleiding en ontwikkeling van de leerling, met veel aandacht voor zijn individualiteit en persoonlijkheid. Het vergaren en verwerken met kennis en de groei naar volwassenheid worden gesymboliseerd door het fragiele rupsje dat zich langzaam maar zeker ontwikkelt tot een zelfstandige vlinder die uitvliegt naar een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij.

PVH_foto09.jpg  

 

Schoolleiding

De schoolleiding van de Philips van Horne bestaat uit de Centrale Directie LVO-Weert, de locatiedirectie en teamleiders. De school is onderdeel van LVO-Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

 
LVO

De Philips van Horne is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.


LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een Raad van Toezicht.

LVO
Bezoekadres:
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres:
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212


College van Bestuur

Dhr. drs. A. Postema, voorzitter
Dhr. drs. R.K.M. Bonekamp, lid


Meer informatie? www.stichtinglvo.nl. U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl.


Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg http://vacatures.stichtinglvo.nl of www.limburgzoektdocenten.nl om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren. Bekijk hier wat onze scholen in Weert en Cranendonck je te bieden hebben.

 

Wertastraat 1 6004XG Weert  |  T: 0495-431030  |  F: 0495-546081
Postadres: Postbus 190 6000AD Weert
Factuuradres: Postbus 375 6000AJ Weert

Copyright © 2017 Philips van Horne SG