Vignet Gezonde School

De Philips van Horne heeft het voorjaar van 2015 het vignet 'Gezonde School' behaald. Daarmee geven we aan gezondheid in het algemeen belangrijk te vinden. Het certificaat 'Gezonde School' kent 5 deelcertificaten:

  • Bewegen en Sport
  • Relaties en seksualiteit
  • Roken, alcohol- en drugspreventie
  • Welbevinden en sociale veiligheid
  • Voeding

Het deelcertificaat Bewegen en Sport is in mei 2015 behaald. Het streven is de komende jaren toe te werken naar het  behalen van de overige deelcertificaten.

PVH_foto16.jpg

Bewegen en Sport

Met het deelcertificaat laat de Philips van Horne zien dat het Bewegen en Sport hoog in het vaandel heeft. Enkele zaken die daar een bijdrage aan leveren zijn:

  • Voldoend en goede lessen LO waarbij een belangrijk doel is: "Leerlingen plezier in bewegen te laten ervaren en zo een bijrage leveren aan een 'leven lang gezond bewegen'
  • Buitenschoolse sportactiviteiten waarmee elke leerling de mogeljkheid krijgt extra te bewegen
  • Jaarlijkse sporttest in de brugklas
  • Bijzondere vakken gericht op Bewegen en Sport: LO2 ( op de mavo ) en BSM ( Bewegen, Sport en Maatschappij op de havo )
  • Samenwerking met externe partners zoals o.a. de gemeente

We streven er zo naar alle leerlingen te bewegen richting een 'leven lang gezond bewegen'.

Voor meer informatie over het vignet 'Gezonde School': Gezonde school

 


Gezonde Schoolkantine

Verder heeft de Philips van Horne, evenals de overige scholen van LVO-Weert, het predicaat "Gezonde Schoolkantine".

Voor meer informatie over de gezonde schoolkantine: Gezonde Schoolkantine

 

Wertastraat 1 6004XG Weert  |  T: 0495-431030  |  F: 0495-546081
Postadres: Postbus 190 6000AD Weert
Factuuradres: Postbus 375 6000AJ Weert

Copyright © 2017 Philips van Horne SG