Gezonde School


De Philips van Horne heeft het vignet 'Gezonde School' behaald. Daarmee geven we aan gezondheid in het algemeen belangrijk te vinden. Het certificaat 'Gezonde School' kent vijf deelcertificaten:

 • Bewegen en Sport
 • Relaties en seksualiteit
 • Roken, alcohol- en drugspreventie
 • Welbevinden en sociale veiligheid
 • Voeding

Het deelcertificaat Bewegen en Sport is eveneens behaald. Het streven is de komende jaren toe te werken naar het  behalen van de overige deelcertificaten.

PVH_foto16.jpg

Bewegen en Sport

Met het deelcertificaat laat de Philips van Horne zien dat het Bewegen en Sport hoog in het vaandel heeft. Enkele zaken die daar een bijdrage aan leveren zijn:

 • Voldoende en goede lessen LO waarbij een belangrijk doel is: 'Leerlingen plezier in bewegen te laten ervaren en zo een bijdrage leveren aan een leven lang gezond bewegen'
 • Buitenschoolse sportactiviteiten waarmee elke leerling de mogeljkheid krijgt extra te bewegen
 • Jaarlijkse sporttest in de brugklas
 • Bijzondere vakken gericht op Bewegen en Sport: LO2 (op de mavo) en BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij op de havo)
 • Samenwerking met externe partners zoals o.a. de gemeente

We streven er zo naar alle leerlingen te bewegen richting een 'leven lang gezond bewegen'.


Voor meer informatie over het vignet 'Gezonde School': Gezonde school

 


Gezonde Schoolkantine

Naast het vighet 'gezonde school', heeft de Philips van Horne, evenals de overige scholen van LVO Weert, het predicaat 'Gezonde Schoolkantine'. De Philips van Horne heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen/studenten over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.


Onze kantine heeft de volgende basis: 

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes  


De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water, of flesjes water.

 

Onze ambitie is een gouden kantine

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
 • We bieden groente en fruit aan
 • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken


De Philips van Horne werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Voor meer informatie over de gezonde schoolkantine: Gezonde Schoolkantine

 

GezondeSchoolkantine.jpg

 

Wertastraat 1 6004XG Weert  |  T: 0495-431030  |  F: 0495-546081
Postadres: Postbus 190 6000AD Weert
Factuuradres: Postbus 375 6000AJ Weert

Copyright © 2017 Philips van Horne SG